2g05 portada
 


Continguts d'El Dos de Janer 5

  1. El bressol de la victoria (I)
  2. El bressol de la vistoria (II)
  3. El bressol de la victoria (III) - El roseret - Continúa la historia... (I)
  4. Continúa la historia (II)
  5. Continúa la historia (III)
  6. Sonets d'amor - Ecos (I): Elogi del mestre nou
  7. Ecos (II): «Llévame al cine, mamá» - Rondalles: Llegendes artesenques. La plasseta de'l Llop (I)
  8. La plasseta de'l Llop (II) - Pregaria