Categoria: Dos de Janer
Vist: 4013
2g03 portada
 


Continguts d'El Dos de Janer 3

  1. La gloria de les construccions
  2. La Mare de Deu de Fusimanya
  3. Ilusions de primavera
  4. Ecos (I): La Mecenes artesenca - El «cementiri dels botiguers»
  5. Ecos (II): Siluetes populars - Quant el poble riu...
  6. Recorts del poble (I): El cementiri - El mes de Maria
  7. Recorts del poble (II): Les monjes de vetllar - Dietari íntim: Tarde de pluja
  8. Sonet d'amor: La música reveladora - Vida practica: Pintura que fa la fusta resistent als àcis i llexius