2g01 portada
 


Continguts d'El Dos de Janer 1

  1. Al començar
  2. La fàbrica nova
  3. Als pagesos d'Artés - El poble triomfant
  4. Ecos (I): La fortaleça - El pare espiritual
  5. Ecos (II): «Juventud, divino tesoro...» - La panxa, l'Art i els ideals - Fusta de Fivallers
  6. Ecos (III): Perdonèulo, Senyor... - Sol i neu
  7. Vida pràctica: Bacallà a la provençal - Rondalles: Als Infants
  8. Xerrameca